Industry

Dostarczamy urządzenia i rozwiązania techniczne dla przemysłu chemicznego, elektromaszynowego, celulozowo-papierniczego, cementowego, okrętowego, lotniczego oraz innych. Dostarczamy m.in. wysokociśnieniowe układy zasilania i sterowania hydraulicznego, siłowniki i serwomotory, układy chłodzenia i smarowania oraz systemy automatyki wraz z szafami elektrycznymi.