Nowy Zarząd Rockfin

Rockfin

Informujemy, że z dniem 1.06.2022r. zmianie ulega skład Zarządu Spółki Rockfin.

Prezesem Spółki zostaje Michał Wróblewski.

W skład Zarządu, poza Michałem, wchodzą Michał Markowski i Paweł Jaszewski.

Michał Wróblewski pracuje w Rockfin od 2014r. W tym czasie pełnił funkcję Dyrektora Operacyjnego, Dyrektora Handlowego oraz Członka Zarządu i Wiceprezesa.

Paweł Jaszewski pracuje w Rockfin od 2006 r. W ciągu tych wielu lat przeszedł drogę od Konstruktora, Kierownika Projektu, aż po Dyrektora Działu Zarządzania Projektami i Członka Zarządu.

Michał Markowski dołączył do Rockfin w 2020r. Jako lider z 15 letnim stażem, przechodząc przez kolejne szczeble kariery zawodowej, skutecznie i efektywnie realizuje wyznaczone cele.

Życzymy wszystkim samych sukcesów na nowej drodze zawodowej