Rockfin jest wiodącą na świecie firmą inżynieryjną, specjalizującą się w projektowaniu, produkcji, testowaniu i serwisowaniu systemów olejowych, paliwowych do turbin gazowych, turbin parowych, generatorów, kompresorów oraz wysokociśnieniowych napędów i systemów sterowania.

Nasze urządzenia wykorzystywane są m.in. w elektrowniach nuklearnych, gazowych, węglowych, wodnych, platformach wiertniczych i statkach FPSO, źródłach energii odnawialnych, spalarniach śmieci, przemyśle petrochemicznym, papierniczym oraz cementowym. Od ponad 31 lat realizujemy projekty dla globalnych firm m.in. Ansaldo, Braden, FLSmidth, General Electric, Kawasaki, MAN Energy Solutions, Mitsubishi Hitachi Power Systems, Mitsubishi Heavy Industries Compressor, Siemens, Toshiba.

Główny zakład produkcyjny zlokalizowany jest w Małkowie niedaleko Gdańska. Nowoczesne hale produkcyjne o łącznej powierzchni ponad 11 000 m² wyposażone są w suwnice o udźwigu do 140 ton. Usytuowanie naszej siedziby blisko dwóch międzynarodowych portów morskich Gdańsk i Gdynia, umożliwia również dogodny transport morski oraz wykorzystanie dodatkowej powierzchni montażowej w porcie.

Spółka posiada również zakłady produkcyjne w Gorlicach i Bydgoszczy.

Realizując Art. 32 c. pkt. 2 Prawa Atomowego podaje się do wiadomości poniższy komunikat:
Informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko, oraz nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną działalnością (Aktualizacja: 05.11.2020).
In carrying out Art. 32 c. point. 2 of the Atomic Law, the following message is given:
We would like to inform you that during the last 12 months there has been no impact of the activity on human health and the environment, and no releases of radioactive substances to the environment in connection with the activity have occurred (Update: 05.11.2020).

Inżyniering

Podstawą naszych procesów jest inżyniering, który tworzą doświadczeni inżynierowie systemów, konstruktorzy oraz kierownicy projektów. Realizując własne projekty lub pracując na dokumentacji powierzonej przez klienta, wykorzystują najnowsze narzędzia inżynierskie, które pomagają w optymalizacji projektów i pozwalają osiągnąć najlepszy stosunek pomiędzy wydajnością, a kosztami produkcji. 

Zakres prac oferowany przez naszą kadrę

  • opracowanie dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej, mechanicznej i elektrycznej
  • optymalizacja schematów P&ID
  • dobór komponentów i analiza ryzyka
  • obliczenia oporów przepływu, w tym numeryczne CFD
  • obliczenia numeryczne rurociągów, zbiorników ciśnieniowych PED, ASME, AD2000
  • obliczenia wytrzymałościowe, w tym numeryczne MES
  • obliczenia obciążeń i wytrzymałości dla urządzeń narażonych na działanie czynników atmosferycznych oraz obliczenia sejsmiczne
  • opracowanie schematów logicznych oraz oprogramowania PLC
  • opracowanie instrukcji instalowania i obsługi.